*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujZakupy złomów

Kierownik Zespołu Skupu złomu
Dariusz Grzelczyk                   
Tel. + 48 63 247 48 50
Kom. +48 695 107 008
Fax + 48 63 247 48 42
e-mail: d.grzelczyk@impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting