*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujZakupy złomów

Kierownik Zespołu Skupu złomu
Dariusz Grzelczyk                   
Tel. + 48 63 247 48 50
Kom. +48 695 107 008
Fax + 48 63 247 48 42
e-mail: dariusz.grzelczyk@granges.com
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting