*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujŚrodowisko

Gränges Konin S.A. (dawniej Impexmetal S.A.) od wielu lat podejmuje działania proekologiczne mające na celu redukcję niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Działania te, prowadzone kompleksowo, polegają na obniżeniu zużycia mediów energetycznych, a przede wszystkim energii elektrycznej i gazu ziemnego poprzez modernizację starych urządzeń lub zakup nowych, bardziej oszczędnych, ograniczanie emisji do atmosfery poprzez optymalizację procesu technologicznego i stosowanie urządzeń redukujących ilość emitowanych zanieczyszczeń, eliminowanie surowców i materiałów nieprzyjaznych dla środowiska, ograniczanie ilości odpadów z procesu technologicznego poprzez ich zagospodarowanie i recykling.

Wszystkie nasze działania w zakresie środowiska są zgodne z międzynarodowym standardem ISO 14001.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting