*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujZamknięcia i Opakowania

 
Kierownik Rejonu Sprzedaży  
Małgorzata Pilarska
Mobile +48 695 107 051
e-mail: malgorzata.pilarska@granges.com

 


 
Menedżer Regionu Sprzedaży  
Wiesław Zioła
Tel. + 48 63 247 49 53
Mobile +48 695 109 610
e-mail: wieslaw.ziola@granges.com
 
   
  Handlowiec  
Klaudia Rogowska
Mobile +48 532 743 446
e-mail: klaudia.rogowska@granges.com

 
  Handlowiec  
Patrycja Mielka
Mobile +48 695 109 613
e-mail: patrycja.mielka@granges.com
 
 
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting