*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujBudownictwo, opakowania i AGD 
 
Kieronik Rejonu Sprzedaży  
Witold Mazurek
Tel. + 48 63 247 46 37
Mobile +48 695 107 061
e-mail: w.mazurek@impexmetal.com.pl

 


 
Menedżer Regionu Sprzedaży  
Wiesław Zioła
Tel. + 48 63 247 49 53
Mobile +48 695 109 610
e-mail: w.ziola@impexmetal.com.pl

 
Menedżer Sprzedaży  
Małgorzata Pilarska
Mobile +48 695 107 051
e-mail: m.pilarska@impexmetal.com.pl
 Handlowiec  
Weronika Drewniacka
Mobile +48 695 108 061
e-mail: w.drewniacka@impexmetal.com.pl
 


Handlowiec  
Patrycja Mielka
Mobile +48 695 109 613
e-mail: p.mielka@impexmetal.com.pl
 
 
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting