*
polski english ue
MENU
OFERTA

drukujOferta

Ogólna oferta handlowa:
 
  • blachy i taśmy walcowane na gorąco
  • blachy i taśmy walcowane na zimno

Produkowane stopy aluminium:
 
Grupa stopowa Oznaczenie 
Seria 1xxx (aluminium) 1050A, 1100, 1200, 1350
Seria 3xxx (stopy manganowe) 3003, 3004, 3005, 3103, 3104, 3105A
Seria 5xxx (stopy magnezowe) 5005A, 5006, 5049, 5052, 5083, 5086, 5182, 5251, 5754
Seria 8xxx (stopy żelazowo-krzemowe) 8006, 8011, 8079
 
 
Ogólny zakres wymiarowy:
 
Rodzaj blachy / taśmy Grubość [mm] Szerokość* [mm] Długość [mm]
Taśmy-walcowane na zimno 0,05 – 2,0 12-1500 L
Blachy-walcowane na zimno 0,20 – 5,0 500-1500 500-6000
Taśmy-walcowane na gorąco 6,0 - 9,0 do 1700 L
Blachy-walcowane na gorąco 10,0 – 25,0 1000-1700 2000-10000
 
* Szerokość uzależniona od grubości.

Stany umocnienia:

  F, O/H111, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36

Dodatkowa obróbka:
 
Operacja technologiczna Grubość taśmy [mm] Grubość blachy [mm]
Prostowanie naciągiem 0,1 – 2,0 0,1 – 2,0
Odtłuszczanie powierzchni 0,1 – 2,0 0,1 – 2,0
Warstwa konwersyjna 0,1 – 0,6 0,1 – 0,6
Natłuszczanie 0,07 – 0,6 -
Jakość do anodowania - 1,0 – 2,0*
Foliowanie powierzchni  (jednostronne) - 0,5 – 3,0*
Przekładanie papierem - 0,2 – 4,0
* Pozostałe zakresy możliwe do wykonania po wcześniejszym uzgodnieniu wymagań technicznych.

Normy wykonania:

Wyroby produkujemy w oparciu o normy EN, ASTM lub po uzgodnieniu wg indywidualnych wymagań klientów.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting