Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujNumer projektu: RPWP.01.02.00-30-0027/16

Tytuł Projektu: Opracowanie technologii produkcji kształtowników otwartych i zamkniętych ze stopu Aluminium ECO-AlSi pochodzącego w całości z recyklingu aluminiowych części samochodowych.

Numer projektu: RPWP.01.02.00-30-0027/16
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski
Wartość projektu: 8 705 137,19 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 890 776,31 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2018
 
Cele i planowane efekty projektu:
Celem głównym projektu jest opracowanie i w konsekwencji wdrożenie kompleksowej technologii przetwórstwa stopów aluminium ECO-AlSi pochodzących z recyklingu części samochodowych.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  • realizację czterech etapów badawczych – osiągnięcie zakładanych kamieni milowych;
  • opracowanie i przebadanie w warunkach laboratoryjnych i zbliżonych do rzeczywistych poszczególnych procesów technologicznych, tj. odlewanie, walcowanie, obróbka cieplna; 
  • stworzenie linii demonstracyjnej o dwóch ścieżkach technologicznych, która umożliwi zbadanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych;
  • osiągnięcie IX poziomu gotowości technologicznej;
  • uzyskanie optymalnych parametrów wytrzymałościowych nowego wyrobu, poprzez opracowanie właściwych składów stopowych oraz optymalizacje procesu technologicznego.
 
 
Okres realizacji projektu ustala się na:
  1. rozpoczęcie realizacji projektu: 01.01.2017
  2. zakończenie realizacji projektu: 30.06.2018
 
 
Rezultatem projektu będzie innowacyjny produkt: KSZTAŁTOWNIK OTWARTY I ZAMKNIĘTY wykonany w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.
Realizacja projektu zakłada budowę linii demonstracyjnej (dwie ścieżki technologiczne) umożliwiającej wytwarzanie aluminiowych kształtowników zamkniętych i otwartych. Projekt dotyczy recyklingu złomów aluminiowych części samochodowych (samochodowe wymienniki ciepła), które uznawane są za trudno-recyklingowalne ze względu na charakter wytworzenia. Wsadem jest taśma platerowana (od 2 do 7 warstw) - każda warstwa to inny stop aluminium. Recykling materiałów jest problemem - wtórny przetop materiału daje stop aluminium o składzie chemicznym, który nie podlega europejskiej normie. Problem dotyczy Impexmetal - jest producentem materiałów konstrukcyjnych pod wymienniki ciepła. Złom powstały w wyniku produkcji nie może być zawrócony do procesu co stanowi problem, tj. środowiskowy, kosztowy oraz magazynowy.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting