*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujKontakt

Pełnomocnik ds. ZSZ
Janusz Zasikowski               
Tel. kom.+ 48 695 109 622
e-mail: janusz.zasikowski@granges.com
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting