*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujKontakt

Gränges Konin S.A. 
Laboratorium Centralne
ul. Hutnicza 1
62-510 KONIN
 Kierownik Laboratorium
mgr Justyna Pędziwiatr    
  
tel. 63 247 49 80
e-mail:justyna.pedziwiatr@granges.com
fax  63 247 47 00
   
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting