*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujTereny niezabudowane - sprzedaż lub dzierżawa

Tereny Konin – Maliniec przemysłowe
1. Lokalizacja
Obszary o łącznej powierzchni ok. 55 ha (w grupach od 1 ha do 24,5 ha) położone w bezpośrednim sąsiedztwie Gränges Konin S.A. po stronie wschodniej i zachodniej. Istnieje możliwość podziału na mniejsze powierzchnie.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny przemysłowe.

3. Zabudowa
Brak.

4. Dojazd
Tereny posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej z dojazdem do drogi krajowej nr 25 Ostrów Wlkp. – Bydgoszcz (odległej o ok. 1-2 km) i dalej do autostrady A2 (odległej o ok. 15 km).

5. Dostępność mediów
Brak. 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting