polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujDyrekcja Zakładu Produkcyjnego 
           Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający
           Jan Woźniak                    
           Tel. + 48 63 247 49 00
           e-mail: J.Wozniak@impexmetal.com.pl 


 
                          Główna Księgowa

             Agata Kęszczyk-Grabowska     
  
             Tel. + 48 63 247 49 03
             e-mail: A.Keszczyk@impexmetal.com.pl
 


 
             Dyrektor Rozwoju i Inwestycji
             Paweł Rutecki                    
  
             Tel. + 48 63 247 44 02
             e-mail: p.rutecki@impexmetal.com.pl
 
 
 
              Dyrektor Handlowy
              Marcin Cybulski                  
  
              Tel. + 48 63 247 49 00
              e-mail: m.cybulski@impexmetal.com.pl
 


 
             Dyrektor Produkcji
             Robert Jeżak                    
  
             Tel. + 48 63 247 49 04
             e-mail: r.jezak@impexmetal.com.pl 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting