*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDyrekcja Zakładu Produkcyjnego 
 
          Prezes Zarządu,
          
Gränges Konin S.A.
          Piotr Szeliga                           
          Tel. + 48 63 247 49 00
          e-mail: piotr.szeliga@granges.com 


 

            
            Dyrektor Produkcji
            
Członek Zarządu
            Robert Jeżak                      
            Tel. + 48 63 247 49 04
            e-mail: robert.jezak@granges.com
 


 
 
            Dyrektor Rozwoju i Inwestycji
            Członek Zarządu
            Paweł Rutecki                    
  
            Tel. + 48 63 247 44 02
            e-mail: pawel.rutecki@granges.com

 
           Główny Księgowy
           Beata Adamczyk                  
           e-mail: beata.adamczyk@granges.com           
 

 
     
 
           Dyrektor ds. Personalnych
           i Administracyjnych 
           Magdalena Fleśman             
           email: magdalena.flesman@granges.com
             
      


 
            Dyrektor Finansowy 
            Krzysztof Kamiński             
            e-mail: krzysztof.kaminski@granges.com
           
 

 

              Dyrektor Handlowy
              Jacek Żurawski                
  
              Tel. + 48 63 247 49 00
              e-mail: jacek.zurawski@granges.com

 
   
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting