*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRejon Dystrybutorów Zagranicznych 

Kierownik Rejonu Sprzedaży   
Skandynawia, Europa Wschodnia, kraje zamorskie
Bogumiła Młyńczak
Tel. + 48 63 247 49 54
Mobile +48 695 109 612
e-mail: bogumila.mlynczak@granges.com 
 


 
Menedżer Regionu Sprzedaży   
Europa Centralna, Dania, kraje bałtyckie
Bartłomiej Mikołajewski
Tel. + 48 63 247 46 49
Mobile +48 695 109 602
e-mail: bartlomiej.mikolajewski@granges.com 
 
Menedżer Regionu Sprzedaży   
Niemcy, Austria, Szwajcaria, kraje beneluxu
Artur Rutecki
Tel. + 48 63 247 44 01
Mobile +48 695 109 601
e-mail: artur.rutecki@granges.com

 
 Handlowiec   
Ewa Chojenka - Tomczak
Mobile +48 666 036 710
e-mail: ewa.chojenka@granges.com

   
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting