*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDział Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych

   
Specjalista w Działe Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych
Iwona Różycka               
Tel. + 48 63 247 49 31
e-mail: iwona.rozycka@granges.com
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting