*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujO nas

Laboratorium Centralne Gränges Konin S.A. rzetelnie i bezstronnie wykonuje badania wyrobów przedsiębiorstwa oraz materiałów powierzonych, dąży do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu oraz najwyższej jakości oferowanych usług mając na uwadze zadowolenie klientów oraz dobro środowiska naturalnego.

Działamy bezstronnie z ukierunkowaniem na klienta. Cele te realizowane są poprzez:
  • spełnienie wszystkich wymagań, które zapewniają wiarygodność uzyskanych wyników badań,
  • współpracę z klientem na wszystkich etapach,
  • zachowanie bezstronności i poufności informacji.

Mając na uwadze satysfakcję naszych klientów postawiliśmy sobie następujące cele:
  • stosowanie nowoczesnych metod badawczych,
  • stosowanie nowoczesnego wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz gwarantowanej jakości materiałów odniesienia i pomocniczych,
  • odpowiednie kwalifikacje personelu i ciągłe ich podnoszenie,
  • stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej,
  • ciągłe doskonalenie procesu badań laboratoryjnych i systemu zarządzania jakością,
  • skuteczne monitorowanie wiarygodności badań poprzez system audytów wewnętrznych i bieżące sterowanie jakością badań.

Laboratorium realizuje usługi w ramach systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, oraz OHSAS 18001.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting