Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujO nas

Laboratorium Centralne Impexmetal SA Aluminium Konin rzetelnie i bezstronnie wykonuje badania wyrobów przedsiębiorstwa oraz materiałów powierzonych, dąży do osiągnięcia pełnego profesjonalizmu oraz najwyższej jakości oferowanych usług mając na uwadze zadowolenie klientów oraz dobro środowiska naturalnego.

Działamy bezstronnie z ukierunkowaniem na klienta. Cele te realizowane są poprzez:
  • spełnienie wszystkich wymagań, które zapewniają wiarygodność uzyskanych wyników badań,
  • współpracę z klientem na wszystkich etapach,
  • zachowanie bezstronności i poufności informacji.

Mając na uwadze satysfakcję naszych klientów postawiliśmy sobie następujące cele:
  • stosowanie nowoczesnych metod badawczych,
  • stosowanie nowoczesnego wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz gwarantowanej jakości materiałów odniesienia i pomocniczych,
  • odpowiednie kwalifikacje personelu i ciągłe ich podnoszenie,
  • stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej,
  • ciągłe doskonalenie procesu badań laboratoryjnych i systemu zarządzania jakością,
  • skuteczne monitorowanie wiarygodności badań poprzez system audytów wewnętrznych i bieżące sterowanie jakością badań.

Laboratorium realizuje usługi w ramach systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, oraz OHSAS 18001.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting