*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujCertyfikaty

Lp.

Nazwa dokumentu

Wydany przez

Data ważności

 1

 Certyfikat ISO9001

TUV Nord

 2024-03-18 

 2

 Certyfikat IATF 16949

TUV Nord

 2024-03-18

3

 Świadectwo Jakości Zdrowotnej

PZH

2025-12-28

4

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli  Produkcji (CE)

ZETOM 


 

5

Certyfikat ISO 14001

ISOCERT

2025-04-29

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting