*
polski english ue
MENU
rotator1_18
NEWS

Pomoc w ramach programu rządowego

+ 02.01.2024
Gränges Konin S.A. uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r." See more

Pomoc w ramach programu rządowego

+ 14.03.2023
Gränges Konin S.A. uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektryc ... See more

Zmiana nazwy i siedziby spółki

+ 26.01.2021
Mamy przyjemność ogłosić, że w związku z przejęciem w listopadzie 2020 roku firmy Impexmetal S.A., niegdysiejszej Huty Aluminium Konin przez szwedzką grupę kapitałową Gränges AB z ... See more
View all
PRODUCT CATALOG
INDUSTRIAL APPLICATIONS
AUTOMOTIVE
AUTOMOTIVE
ELECTROTECHNICS
ELECTROTECHNICS
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE
PACKAGING
PACKAGING
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting