*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujKontakt

  Kierownik Działu BHP
Mariusz Błaszak            
Tel. kom. + 48 695 107 072
e-mail: mariusz.blaszak@granges.com
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting