*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujGränges Konin

Gränges Konin S.A.
ul. Bolesława Prusa 2
(biuro Regus Sheraton Plaza)
00-493 Warszawa
NIP 525-000-35-51
http:   www.impexmetal.com.pl

 


 
Adres korespondencyjny:
Gränges Konin S.A.
ul. Hutnicza 1
62-510 Konin
tel.+48 63 247 44 22

tel.+48 63 247 49 00
Fax + 48 63 247 47 86
e-mail: info.konin@granges.com 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting