*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujŁadowarka Ł- 220

                                                                                                                                                          Konin 06.09.2022
                                                                               O G Ł O S Z E N I E
 
                       
           GRÄNGES KONIN S.A. ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin sprzeda wycofany z eksploatacji środek trwały:                                         
 
                       Ładowarka Ł- 220
                       rok produkcji- 1996
                       cena wyjściowa nie mniejsza niż   20 500 zł / netto                                 
                                                 
                                          
          - oferty pisemne z podaną kwotą w zaklejonych kopertach należy składać do dn. 19.09.2022
            w pokoju 11 biurowca PT.
          - komisyjne otwarcie kopert i wybór Kupującego nastąpi w dniu 20.09.2022r.
          - kryteria wyboru – najkorzystniejsza oferta cenowa
          - szczegółowych informacji co do stanu technicznego udzieli Grzegorz Iwiński   tel. 695 108 068 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting