*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujZakres badań

 Do podstawowych zadań Laboratorium Centralnego należy m.in.:
  • badanie składu chemicznego wyrobów aluminiowych,
  • badanie wód i ścieków: zawiesina ogólna, zawiesina mineralna, indeks nadmanganianowy, BZTn, CHZT, chlor, chlorki, żelazo, fosforany, mangan, chrom, fluor, fluorki, siarczany, twardość, przewodnictwo właściwe, pH, zasadowość,  substancje rozpuszczone, substancje ekstrahujące, SDI,
  • badania metaloznawcze: mikrotwardość,  korozja warstwowa, wielkość ziarna „mikro” i „makro”, liczba gazowa, wielkość i identyfikacja zanieczyszczeń, wielkość komórki dendrytycznej, wielkość i identyfikacja wydzieleń, grubość plateru, testy korozyjne, potencjał korozyjny, odporność termiczna,
  • badanie parametrów wytrzymałościowych wyrobów walcowanych: wytrzymałość na rozciąganie, twardość, próba zginania, tłoczność, anizotropia płaska, plastyczność
  • usługi pomiarowe: czujniki temperatury, termometry, regulatory temperatury, przetworniki pomiarowe, manometry, suwmiarki, urządzenia mikrometryczne, przymiary wstęgowe, średnicówki mikrometryczne, głębokościomierze i wysokościomierze czujnikowe. 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting