Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujAkredytacja

 W celu uzyskania odpowiedniego stopnia wiarygodności u naszych klientów, a także sprawnego zarządzania jakością, w Laboratorium Centralnym wdrożono i utrzymuje się udokumentowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 i Polskiego Centrum Akredytacji.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting