*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujSystem Zarządzania

 W celu uzyskania odpowiedniego stopnia wiarygodności u naszych klientów, a także sprawnego zarządzania jakością, w Laboratorium Centralnym wdrożono i utrzymuje się udokumentowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007 i Polskiego Centrum Akredytacji.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting