*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujGrupa kapitałowa

Impexmetal SA zbudował Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi około 30 firm krajowych i zagranicznych, operujących przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych.
 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting