*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Rosną przychody i zyski Grupy Impexmetal

Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa Impexmetal osiągnęła 2,55 mld zł przychodów, co oznacza 15-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA przekroczyła 201 mln zł (zwyżka o ponad 4 proc.), a zysk netto wyniósł 125 mln zł (wzrost o 9 proc. w ujęciu rok do roku).
 
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku zysk operacyjny (EBIT) Grupy Impexmetal wyniósł ponad 156 mln zł, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.
 
- Najwyższe przychody, przeszło 890 mln zł, osiągnęliśmy w Segmencie Aluminium ― mówi Małgorzata Iwanejko, Prezes Zarządu Impexmetal S.A. Procentuje ponad 200 mln zł inwestycji dokonanych w tym segmencie w ostatnich latach. Z kolei najmocniej, bo o ponad 37 proc. rdr, wzrosły przychody w Segmencie Cynk i Ołów. Poprawa wyników tego segmentu wynika głównie z wyższej sprzedaży w Baterpolu i niższych kosztów surowców.
 
Wyniki w segmentach
 
Po III kwartałach 2017 roku zysk operacyjny Segmentu Aluminium wzrósł do 85,3 mln zł i był o 10 proc. wyższy niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 roku. Wynik operacyjny segmentu Miedź wyniósł 18 mln zł (24,4 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku), a wynik operacyjny Segmentu Cynk i Ołów osiągnął 26,7 mln zł wobec 15,3 mln zł rok wcześniej. Lepiej było także w Segmencie Handel – odnotowano 19,3 mln zł zysku operacyjnego w porównaniu do 14 mln zł rok wcześniej.
 
- Dzięki inwestycjom i wdrożonym zmianom technologicznym wzrosły moce produkcyjne i jednostkowe marże ― wyjaśnia Małgorzata Iwanejko, Prezes Impexmetalu.
 
 
 Zysk operacyjny w poszczególnych segmentach po trzech kwartałach 2017 r.:
 
Aluminium Miedź Cynk i ołów Handel
85,3 mln zł 18 mln zł 26,7 mln zł 19,3 mln zł
 

Podsumowanie wyników
 
 
Grupa Impexmetal
 
Q3 2017
 
Q3 2016
 
Przychody ze sprzedaży
 
2,55 mld zł
 
2,21 mld zł
 
EBITDA
 
201,3 mln zł
 
192,8 mln zł
 
Zysk operacyjny
 
156,4 mln zł
 
151,2 mln zł
 
Zysk netto
 
124,9 mln zł
 
115 mln zł
 Perspektywy
 
Na rynku prognozuje się dwukrotny wzrost zapotrzebowania na blachy i taśmy aluminiowe w ciągu najbliższych 10 lat. Od 2015 r. giełdowy kurs aluminium na London Metal Exchange znajduje się w trendzie wzrostowym. W ciągu trzech kwartałów 2017 roku średnia cena aluminium wzrosła o 23 proc. Trwająca rewolucja w branży motoryzacyjnej, wymuszona przez normy środowiskowe, oznacza coraz szersze zastosowanie lekkich materiałów, w tym aluminium.
 
O Grupie
 
Grupa Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych – aluminium, miedzi, cynku i ołowiu. Akcje Impexmetalu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.
 
Więcej informacji na stronie www.impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting