*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Dynamiczny wzrost przychodów i zysków Grupy Impexmetal

 
Po dwóch kwartałach 2017 roku Grupa Impexmetal osiągnęła 1,7 mld zł przychodów (wzrost o 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), EBIT Grupy wyniósł niemal 93 mln zł (wzrost o 11 proc. rdr), EBITDA wyniosła 123 mln złotych, a zysk netto 72 mln zł (wzrost o 18 proc. rdr)
 
 
W II kw. 2017 roku zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej Grupy wyniósł 53,2 mln zł, wobec 49,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej osiągnął 45,7 mln zł.
 
Kolejny kwartał wzrostów wyników Grupy Impexmetal świadczy o słuszności przyjętego kierunku rozwoju i skuteczności naszych działań ― mówi Prezes Zarządu Impexmetal S.A. Małgorzata Iwanejko. ― W ciągu ostatnich 4 lat wydaliśmy ponad 150 mln zł, na inwestycje w segmencie Aluminium. Skutkowało to wzrostem mocy produkcyjnych z ok 75 tys. ton rocznie do 100 tys. ton rocznie. Jednocześnie inwestycje skutkowały zwiększeniem udziału produktów wysokoprzetworzonych w naszej ofercie. To wszystko razem skutkuje istotną poprawą wyników segmentu.
 
W I półroczu 2017 roku wynik operacyjny Segmentu Aluminium wyniósł 55,6 mln zł wobec 50 mln zł w I półroczu 2016 roku. Wynik operacyjny segmentu Miedzi wyniósł 11,6 mln zł (17,4 mln zł w I półroczu 2016), wynik operacyjny Segmentu Cynku i Ołowiu wyniósł 13,8 mln zł (wobec 10,4 mln zł rok wcześniej). Segment Handlu utrzymał stabilne wyniki na porównywalnym poziomie do 2016 roku (ok. 10 mln zł)
 
Istotną poprawę wyników zanotowaliśmy w segmencie Cynku i Ołowiu. Złożyła się na to zarówno zwiększona sprzedaż, jak i niższe ceny surowca, skutkujące wyższymi marżami. Nieznaczny spadek zanotował Segment Miedzi, mimo zwiększonego wolumenu sprzedaży. Jest to efektem niższych marż w głównych grupach przerobowych. Całkowicie stabilne wyniki operacyjne odnotowujemy w naszym segmencie Handlu ― wyjaśnia Małgorzata Iwanejko, Prezes Impexmetalu.
 
Wyniki EBIT poszczególnych segmentów po dwóch kwartałach 2017 r. przedstawiają się następująco:
 
Aluminium Miedź Cynk i ołów Handel
55,6 mln zł 11,6 mln zł 13,8 mln zł 10  mln zł
 
 
Podsumowanie wyników
*działalność kontynuowana
 
Grupa Impexmetal
 
IH 2017
 
IH 2016
 
Przychody ze sprzedaży
 
1,71 mld zł
 
1,48 mld zł
 
Zysk operacyjny
 
93,3 mln zł
 
83,9 mln zł
 
Zysk netto*
 
75,8 mln zł
 
61,6 mln zł

 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting