Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

Dynamiczny wzrost przychodów i zysków Grupy Impexmetal

 
Po dwóch kwartałach 2017 roku Grupa Impexmetal osiągnęła 1,7 mld zł przychodów (wzrost o 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), EBIT Grupy wyniósł niemal 93 mln zł (wzrost o 11 proc. rdr), EBITDA wyniosła 123 mln złotych, a zysk netto 72 mln zł (wzrost o 18 proc. rdr)
 
 
W II kw. 2017 roku zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej Grupy wyniósł 53,2 mln zł, wobec 49,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej osiągnął 45,7 mln zł.
 
Kolejny kwartał wzrostów wyników Grupy Impexmetal świadczy o słuszności przyjętego kierunku rozwoju i skuteczności naszych działań ― mówi Prezes Zarządu Impexmetal S.A. Małgorzata Iwanejko. ― W ciągu ostatnich 4 lat wydaliśmy ponad 150 mln zł, na inwestycje w segmencie Aluminium. Skutkowało to wzrostem mocy produkcyjnych z ok 75 tys. ton rocznie do 100 tys. ton rocznie. Jednocześnie inwestycje skutkowały zwiększeniem udziału produktów wysokoprzetworzonych w naszej ofercie. To wszystko razem skutkuje istotną poprawą wyników segmentu.
 
W I półroczu 2017 roku wynik operacyjny Segmentu Aluminium wyniósł 55,6 mln zł wobec 50 mln zł w I półroczu 2016 roku. Wynik operacyjny segmentu Miedzi wyniósł 11,6 mln zł (17,4 mln zł w I półroczu 2016), wynik operacyjny Segmentu Cynku i Ołowiu wyniósł 13,8 mln zł (wobec 10,4 mln zł rok wcześniej). Segment Handlu utrzymał stabilne wyniki na porównywalnym poziomie do 2016 roku (ok. 10 mln zł)
 
Istotną poprawę wyników zanotowaliśmy w segmencie Cynku i Ołowiu. Złożyła się na to zarówno zwiększona sprzedaż, jak i niższe ceny surowca, skutkujące wyższymi marżami. Nieznaczny spadek zanotował Segment Miedzi, mimo zwiększonego wolumenu sprzedaży. Jest to efektem niższych marż w głównych grupach przerobowych. Całkowicie stabilne wyniki operacyjne odnotowujemy w naszym segmencie Handlu ― wyjaśnia Małgorzata Iwanejko, Prezes Impexmetalu.
 
Wyniki EBIT poszczególnych segmentów po dwóch kwartałach 2017 r. przedstawiają się następująco:
 
Aluminium Miedź Cynk i ołów Handel
55,6 mln zł 11,6 mln zł 13,8 mln zł 10  mln zł
 
 
Podsumowanie wyników
*działalność kontynuowana
 
Grupa Impexmetal
 
IH 2017
 
IH 2016
 
Przychody ze sprzedaży
 
1,71 mld zł
 
1,48 mld zł
 
Zysk operacyjny
 
93,3 mln zł
 
83,9 mln zł
 
Zysk netto*
 
75,8 mln zł
 
61,6 mln zł

 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting