Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

BGK wpiera rozwój Impexmetalu.

BGK wpiera rozwój Impexmetalu.
 
  • Impexmetal podpisał umowy kredytowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – państwowym bankiem rozwoju. 
  • Finansowanie inwestycyjne w wysokości 80 mln zł pozwoli polskiemu przedsiębiorstwu zwiększyć moce produkcyjne. 
  • Finansowanie obrotowe w łącznej kwocie 50 mln zł wesprze działalność bieżącą spółki.

Impexmetal – polska spółka giełdowa wchodząca w skład Grupy Boryszew – od 65 lat rozwija się w branży metali nieżelaznych. Firma prowadzi, bezpośrednio jaki i poprzez swoje spółki zależne, działalność na wszystkich kontynentach, utrzymując kontakty handlowe z setkami partnerów zagranicznych, jak również z ponad tysiącem polskich przedsiębiorstw. Kredyt inwestycyjny w wysokości 80 mln zł, udzielony przez BGK, posłuży do zwiększenia mocy produkcyjnych w zakładzie Impexmetalu zlokalizowanym w Koninie. 

Dzięki środkom z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizowanego przez bank programu „Inwestycje polskie” Impexmetal będzie w stanie z sukcesem prowadzić optymalizację posiadanych aktywów, sfinalizować program modernizacyjny i dokonać alokacji środków w najbardziej perspektywiczne części sektora metali, tj. w branży aluminiowej. Spółka realizuje program modernizacji istniejącego parku maszynowego oraz instalację nowych urządzeń służących do wytopu i obróbki aluminium a także cięcia, prasowania oraz prostowania blach aluminiowych. Rozbudowa walcowni i montaż nowych urządzeń umożliwi Spółce uzyskać wzrost produkcji płaskich wyrobów walcowanych z 85,0 tys. ton do 100,0 tys. ton rocznie.

Finansowanie dla Impexmetalu to realizacja misji BGK, jaką jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw, a tym samym przyczynianie się do wzrostu gospodarczego Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego w ciągu ostatnich 3 lat udzielił polskim firmom finansowania o wartości sięgającej 30 mld zł, co pozwoli na realizację prawie 200 projektów inwestycyjnych. 

O Impexmetal

Głównym przedmiotem działalności Impexmetal jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu zakład w Koninie jest znaczącym podmiotem na europejskim rynku wyrobów aluminiowych. Strategiczne kierunki rozwoju oferty produktowej koncentrują się na rynku motoryzacyjnym, elektrotechnicznym i opakowaniowym. Impexmetal S.A. jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 32 spółkach, w tym w 5 
spółkach produkcyjnych. Od 2005 roku Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew. 

O Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.
 
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting