*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujNumer projektu: POIR.01.01.01-00-0828/17Tytuł Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji taśm i blach ze stopów aluminium-magnez wykonanych w 100% z recyklingu złomów aluminiowych”

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0828/17
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 65 953 475,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 26 381 390,00 PLN
Okres realizacji:  01.04.2018 – 10.09.2019 
Rezygnacja z realizacji projektu w dniu 10.09.2019

Cele i planowane efekty projektu:
Cel głównym projektu zakłada realizację prac rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnego wyrobu: stopów Al-Mg serii EN AW-5xxx wytworzonych w 100% z recyklingu złomów aluminiowych. Realizacja projektu zakłada budowę linii demonstracyjnej w warunkach
przemysłowych – innowacyjnego węzła topielno-odlewniczego umożliwiającego ponowne przetwarzanie różnych złomów aluminiowych:
- lakierowanego i powlekanego powłokami organicznymi,
- opakowań aluminiowych (w tym złomów z produkcji zakrętek do butelek oraz UBC),
- platerowanego z produkcji samochodowych wymienników ciepła,
- wiórów zaolejonych z procesu cięcia i frezowania,
- innych złomów zanieczyszczonych.
Rezultatem projektu będzie innowacyjny produkt charakteryzujący się bardzo wysoką czystością metalu, stabilnością składu chemicznego i własności wytrzymałościowych oraz podwyższoną odpornością na korozję. Innowacyjny produkt przeznaczony będzie dla przemysłu
motoryzacyjnego oraz budowlano-konstrukcyjnego. 
 Okres realizacji projektu ustala się na:
  • rozpoczęcie realizacji projektu: 01.04.2018
  • zakończenie realizacji projektu: 10.09.2019
 
Rezultatem projektu to innowacyjna blacha lub taśma ze stopów Al-Mg wykonana w 100% z recyklingu złomów aluminiowych.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”.

 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting