*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujRada Nadzorcza Spółki

Arkadiusz Krężel

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Arkadiusz Krężel nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO

 

Wykształcenie wyższe techniczne.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Przebieg kariery zawodowej

 • 2006 - 2012: Członek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 • 1992 - 2006: Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • 1981 - 1992: Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz - Juliusz" w Sosnowcu.
 

Języki obce

 • język rosyjski na poziomie zaawansowanym
 • język francuski i angielski na poziomie podstawowym
 

Przebyte szkolenia

 • 1994 Wymiana doświadczeń w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw "Zadania i metody pracy Treuhand" Treuhand, Niemcy
 • 1996 "Procesy transformacji w gospodarce w kontekście integracji z UE na przykładzie gospodarki Hiszpanii" Assesores de Comercio Exterior , S.L, Belgia
 • 1997 "Instytucje rozwoju regionalnego Unii Europejskiej na przykładzie Portugalii" Co-operation and Regional Development Agency CDR, Portugalia.
 

Dodatkowe funkcje pełnione w latach 1997 - 2012

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
 • Członek Zarządu Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej w Patyżu
 • Członek Polsko - Japońskiego Komitetu Gospodarczego
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
 • Wiceprzewodniczący Rady Pierwszego Polsko - Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting