*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujPublic Relations

Public Relations
Agnieszka Trzaskoma
Spokesperson of Impexmetal
Tel. + 48 797 343 749
Email: a.trzaskoma@boryszew.com.pl

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting