*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujJanusz Wiśniewski

Janusz Wiśniewski
 

Członek Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz Wiśniewski nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO


Przebieg kariery zawodowej

Pan Janusz Wiśniewski jest absolwentem Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendystą Princeton University – The Graduate School. Ukończył liczne kursy menedżerskie, m. in. Stanford University Graduate School of Business i University of Chicago Graduate School.
W latach 1990 – 2009 był kolejno wiceprezesem zarządu i dyrektorem handlowym Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach, wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Zakładów Azotowych w Kędzierzynie – Koźlu S.A., wiceprezesem zarządu oraz p. o. prezesa zarządu PKN Orlen S.A., partnerem w Ernst & Young Polska, Business Advisory (oil, gas, chemicals), wiceprezesem zarządu DGA S.A. Był przewodniczącym rad nadzorczych m. in. Basel Orlen Olefins, Anwil S.A., ZA Tarnów S.A., Rafineria Trzebinia S.A.
W latach 2004-2008 był prezesem Stowarzyszenia inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Obecnie prowadzi własną firmę doradczą JWBS, jest Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej i prezesem Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej.


 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting