*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujAutomotive and Electronics

   


 
Regional Sales Manager   
Magdalena Babiak
Tel. +48 63 247 46 28
Mobile +48 784 908 690
Fax + 48 63 247 49 63
e-mail: m.babiak@impexmetal.com.pl
 
   

Trader  
Małgorzata Wiśniewska
Mobile +48 695 107 147
Fax + 48 63 247 49 63
e-mail: m.wisniewska@impexmetal.com.pl
 
 


Trader  
Jakub Andrzejewski
Mobile +48 784 910 653
e-mail: j.andrzejewski@impexmetal.com.pl

 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting