*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujInvestors relations

Paweł Tokłowicz

Phone: +48 63 247 47 28
Phone: +48 22 658 63 30

e-mail: P.Toklowicz@impexmetal.com.pl

© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting