*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujHutmen S.A.

Producent


Hutmen S.A.
http://www.hutmen.com.pl/pl/en_iso/certyfikaty/

Certyfikaty

 • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg
  EN ISO 9001:2008
  EN ISO 14001:2004
 • Certyfikat Zgodności WE
 • Deklaracja Zgodności WE
 • Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat niemieckiego stowarzyszenia jakościowego DVGW na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat niemieckiego stowarzyszenia jakościowego RAL na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat czeski na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat Sanitarno-Epidemiologiczny Rosji na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat Sanitarno-Epidemiologiczny Ukrainy na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości. Producenta materiału wg dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych i AD-Merkblatt W0 / TRD 100
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting