*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujHistoria

IMPEXMETAL został założony w 1951 roku jako państwowe przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, specjalizujące się w handlu metalami nieżelaznymi, ich półfabrykatami oraz łożyskami. W połowie lat 70. XX wieku  IMPEXMETAL był pierwszym polskim przedsiębiorstwem handlu zagranicznego, które rozpoczęło działalność na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange). Pod koniec lat 80. IMPEXMETAL poszerzył swoją działalność o produkty stalowe. 1 lipca 1995 roku firma została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą IMPEXMETAL SA.

Od 24 czerwca 1997 roku akcje IMPEXMETAL SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie IMPEXMETAL jest jedną z największych w Polsce organizacji o strukturze holdingu produkcyjno-handlowego. Przyjęty w 1998 roku i realizowany obecnie program rozwoju Grupy Impexmetal ukierunkowany jest na sektor aluminium oraz półproduktów z miedzi, przy jednoczesnym wychodzeniu z inwestycji niezwiązanych ze strategicznymi sektorami działalności. W 2005 roku IMPEXMETAL SA stał się spółką Grupy Kapitałowej Boryszew.

Firma prowadzi działalność na wszystkich kontynentach, utrzymując kontakty handlowe z około 270 partnerami zagranicznymi, jak również z blisko 1120 firmami polskimi. IMPEXMETAL SA prowadzi działalność handlową na rynkach zagranicznych poprzez zorganizowaną sieć agentów oraz spółki handlowe. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, przy AL. Jerozolimskich 92.

IMPEXMETAL SA jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 28 spółkach, w tym 5 zakładów produkcyjnych. W 2017 roku Grupa Kapitałowa Impexmetal zatrudniała ponad 2 000 pracowników.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting