*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujDepartment of Strategic Purchasing 
Manager of Strategic Purchasing Team
Katarzyna Mazurek                   
Tel. + 48 695 107 079
e-mail: k.mazurek@impexmetal.com.pl

 
Specjalist in Strategic Purchasing Team
Jolanta Rutecka                    
  
Tel. + 48 666 035 546
e-mail: j.rutecka@impexmetal.com.pl
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizations: WR Consulting