*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujCertyfikaty

Lp.

Nazwa dokumentu

Wydany przez

Data ważności

 1

 Certyfikat ISO9001

TUV Nord

 2021-02-22 

 2

 Certyfikat IATF 16949

TUV Nord

 2021-02-22

3

 Świadectwo Jakości Zdrowotnej

PZH

2019-12-19

4

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli  Produkcji (CE)

ZETOM 


 
5 Certyfikat ISO 14001 ISOCERT 2022-04-29
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting