*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWM DZIEDZICE SA


 

WM DZIEDZICE S.A.
ul. Kaniowska 3, 
43-502 Czechowice-Dziedzice

Tel: (32) 714 30 00

www.walcownia.com.pl
sekretariat@walcownia.com.pl

 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting