*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWażne linki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - www.gpw.com.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - www.seg.org.pl

Komisja Nadzoru Finansowego - www.knf.gov.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - www.kdpw.com.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych - www.sii.org.pl

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting