*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujRelacje Inwestorskie – pełna informacja

Relacje inwestorskie w Impexmetal S.A. mają na celu kreowanie i utrzymywanie efektywnej komunikacji Spółki z otoczeniem inwestorskim. Podstawowym celem działań IR jest przedstawianie rzetelnego obrazu Spółki, wraz z jednoczesną budową wiarygodności i zaufania w oczach inwestorów.

Wykorzystywane narzędzia investor relations umożliwiają prowadzenie całokształtu działań komunikacyjnych ze wszystkimi czynnymi uczestnikami rynku kapitałowego. Spółka w ramach relacji inwestorskich utrzymuje kontakty ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego. Platformę dwustronnej komunikacji z akcjonariuszami stanowi korporacyjna strona Spółki. Daje możliwość szybkiego i bezpośredniego kontaktu z działem IR oraz pozwala inwestorom zdobywać informacje niezbędne w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting