*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKalendarium 2016

 
10.11.2016 RAPORT SKONSOLIDOWANY 3Q 2016
 
12.08.2016 RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY 2016
 
13.05.2016 RAPORT SKONSOLIDOWANY 1Q 2016

21.03.2016 RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY 2015
 
21.03.2016 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2015
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting