*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujTereny Konin – Maliniec inne

1. Lokalizacja 
Obszary o łącznej powierzchni ok. 10 ha położone pomiędzy Gränges Konin S.A. i ul. przemysłową.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny mieszkaniowo – usługowe oraz tereny produkcji przemysłowej, baz i składów.

3. Zabudowa
Brak.

4. Dojazd
Tereny posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej z dojazdem do drogi krajowej nr 25 Ostrów Wlkp. – Bydgoszcz (odległej o ok. 0,5 km) i dalej do autostrady A2 (odległej o ok. 15 km).

5. Dostępność mediów
Tereny mieszkaniowo – usługowe: energia elektryczna, woda, kanalizacja.
Tereny produkcji przemysłowej, baz i składów – brak. 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 160 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting