polski english ue
MENU
rotator aluminium 5
50 lat
Aluminium Konin

drukujParking: obiekt nr 9

Lokalizacja: Teren B.
Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojący, parterowy, o konstrukcji szkieletowej stalowej.
Rok budowy: 1995 r.
Miejsca postojowe: płyty żelbetowe.
Drogi przejazdowe: asfaltowe.
Instalacje: oświetleniowa.
Wymiary:  długość ok. 99 m;  szerokość ok. 61 m.
Ilość stanowisk: 180 szt.
Uwagi: 
  - parking ogrodzony ogrodzeniem z płyt betonowych posiada zamykane bramy wjazdowe.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting