*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujTeren D

( Zobacz lub pobierz mapę Huty Aluminium Konin: png (141 KB), gif (559 KB) )

1. Lokalizacja 
Obszar położony w zachodniej części zakładu, częściowo ogrodzony ogrodzeniem z płyt betonowych. Pozostała część terenu znajduje się tuż za ogrodzeniem. Istnieje możliwość podziału na mniejsze powierzchnie.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny przemysłowe.

3. Zabudowa
Na terenie zlokalizowane są m.in.:
  • budynek biurowy o powierzchni użytkowej 472 m2 (obiekt nr 13);
  • budynek biurowo – warsztatowy o powierzchni użytkowej 577 m2 (obiekt nr 14);
  • budynek biurowy o powierzchni użytkowej 614 m2 (obiekt nr 15);
  • budynek biurowo – magazynowy o powierzchni użytkowej 280 m2 (obiekt nr 16);
  • Teren zabudowany jest również innymi obiektami budowlanymi (budynki i budowle) do ewentualnego wykorzystania.

4. Dojazd
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z dojazdem do drogi krajowej nr 25 Ostrów Wlkp. – Bydgoszcz (odległej o ok. 1 km) i dalej do autostrady A2 (odległej o ok. 15 km).
Na przedmiotowym terenie znajdują się tory bocznicy kolejowej Huty Aluminium Konin z bezpośrednim dojazdem do stacji Konin (odległej o ok. 5 km).

5. Dostępność mediów
Woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, sprężone powietrze, energia elektryczna – zakup mediów od Huty Aluminium Konin.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting