*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujTeren A

( Zobacz lub pobierz mapę Huty Aluminium Konin: png (141 KB), gif (559 KB) )

1. Lokalizacja 
Obszar o powierzchni ok. 40 ha położony w północnej części zakładu, ogrodzony ogrodzeniem z płyt betonowych. Istnieje możliwość podziału na mniejsze powierzchnie.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Tereny przemysłowe.

3. Dojazd
Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej z dojazdem do drogi krajowej nr 25 Ostrów Wlkp. – Bydgoszcz (odległej o ok. 1 km) i dalej do autostrady A2 (odległej o ok. 15 km).
Na przedmiotowym terenie znajdują się tory bocznicy kolejowej Impexmetal S.A. Aluminium Konin z bezpośrednim dojazdem do stacji Konin (odległej o ok. 5 km).

4. Dostępność mediów
Woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, sprężone powietrze, para technologiczna, energia elektryczna – zakup mediów od Impexmetal S.A. Aluminium Konin.
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting