polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujNiezależność członków Rady Nadzorczej

Oświadczenia członków Rady Nadzorczej na temat spełnienia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

OŚWIADCZENIE PANA ARKADIUSZA KRĘŻLA pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA DAMIANA PAKULSKIEGO pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANI KARINY WŚCIUBIAK-HANKÓ pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA PIOTRA SZELIGI pobierz »
 
OŚWIADCZENIE PANA PAWŁA BŁASZCZYKA pobierz »
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Realizacja: WR Consulting