*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujza 2013 rok

29.05.2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IMPEXMETAL S.A. ZA 2013 ROK pobierz »
 
29.05.2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IMPEXMETAL ZA 2013 ROK pobierz »
 
29.05.2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU pobierz »
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting