Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujPiotr Szeliga

Piotr Szeliga

 

Członek Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Szeliga nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.


Studia podyplomowe

  • Stockholm University/Stockholm International Banking Institute


Języki obce

  • Język angielski znajomość biegła w mowie i piśmie


Przebieg kariery zawodowej

  • 2012: obecnie Prezes Zarządu Boryszew S.A.
  • 2007 - 2012: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Impexmetal S.A.
  • 2003 - 2007: Dyrektor Finansowy ds. Planowania i Rozwoju Grupy Kapitałowej, Dyrektor ds. Rachunkowości; p.o. Dyrektora Finansowego Spółki, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy, Impexmetal S.A.
  • 2006: Dyrektor ds. Rachunkowości, p.o. Dyrektora Finansowego Boryszew S.A., Doradca ds. Kontroli Zarządczej, Boryszew S.A.
  • 2000 - 2003: Kontroler Finansowy, ce-market.com S.A
  • 1996 - 2000: Experienced Senior Consultant – Kierownik Projektów, Arthur Andersen Sp. z o.o.


Dodatkowe istotne funkcje i uprawnienia

  • Funkcje nadzorcze w spółkach Grupy Kapitałowej Impexmetal: Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A., HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ZM Silesia S.A., FŁT Polska Sp. z o.o., Baterpol S.A., FLT and Metals Ltd.
  • Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10363) oraz ACCA Diploma in International Financial Reporting.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting