*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujMisja i strategia

Misją spółki, konsekwentnie realizowaną przez zarząd, jest długofalowe zwiększanie wartości firmy dla akcjonariuszy. Strategia zarządu polega przede wszystkim na restrukturyzacji posiadanych aktywów, przeprowadzaniu programów modernizacyjnych i alokacji środków w najbardziej perspektywicznych częściach sektora metali, tj. w branżach aluminiowej i miedziowej. Prowadzimy działalność z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego, dbając o stały rozwój spółki, rozszerzając jej zakres działalności.
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting