Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujMisja i strategia

Misją spółki, konsekwentnie realizowaną przez zarząd, jest długofalowe zwiększanie wartości firmy dla akcjonariuszy. Strategia zarządu polega przede wszystkim na restrukturyzacji posiadanych aktywów, przeprowadzaniu programów modernizacyjnych i alokacji środków w najbardziej perspektywicznych częściach sektora metali, tj. w branżach aluminiowej i miedziowej. Prowadzimy działalność z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego, dbając o stały rozwój spółki, rozszerzając jej zakres działalności.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting