Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujMałgorzata Iwanejko


Małgorzata Iwanejko

 

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

 

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Iwanejko nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwentka SGH w Warszawie.


Studia podyplomowe

 
 • MBA (rok ukończenia 2003) Diploma in Management, University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania.


Staż zawodowy

 
 • International Training Program of Fertilizer Marketing Challenges (USA, Alabama), zorganizowane przez IFDC w 1996 roku


Przebieg kariery zawodowej

 
 • 2007 - 2012: Prezes Zarządu Boryszew S.A.
 • 2009 - 2012: Prezes Zarządu Boryszew ERG S.A.
 • 2006: Prezes Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
 • 2002 - 2006: Nafta Polska S.A. w Warszawie, Doradca
 • 1996 - 2002: Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.; Szef Pionu Handlowego.


Dodatkowe istotne funkcje pełnione w latach 1997 - 2012

 
 • Członek Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 • Przewodnicząca Komisji Nawozowej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego Związek Pracodawców w Warszawie
 • Przedstawiciel Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
 • w Agro Economics Committee IFA Francja
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting