*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujKlub HUTNIK

Impexmetal S.A. Aluminium Konin, 62-510 Konin, ul. Hutnicza 1,
ogłasza, że posiada do sprzedaży lub dzierżawy niżej wymienione nieruchomości:


Klub „HUTNIK” usytuowany w centrum Konina przy ul. Dworcowej 7a. 


Klub „HUTNIK” to 3-kondygnacyjny budynek (podpiwniczony) w zabudowie wolnostojącej, położony w centrum miasta Konina, na działce oznaczonej nr geodezyjnym 239/7 o powierzchni 0,0871 ha, objętej księgą wieczystą kw KN1N/00039471/8, będącej w użytkowaniu wieczystym Impexmetal S.A.
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 979,47 m2.
Obiekt przystosowany jest do działalności gastronomicznej i kulturalnej. 
 
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie obrębu Czarków w pobliżu skrzyżowania ulic Dworcowej i Kosmonautów. W promieniu około 1000 m od nieruchomości znajdują się: na północ od nieruchomości dworzec kolejowy z dworcem autobusowym, obiekty handlowe (zlokalizowane wzdłuż ul. Dworcowej, Energetyka i Al. 1 Maja), na wschód od nieruchomości tereny zielone (po przeciwnej stronie ul. Dworcowej), bank, budynek Sądu oraz kino, puby a także w pobliżu przedmiotowej nieruchomości znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, na zachód przychodnie lekarskie, itp. Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Dworcowej. W sąsiedztwie znajduje się także ul. Sybiraków (od strony zachodniej wraz z terenem zieleni miejskiej). Teren nieruchomości nieogrodzony, przed budynkiem przebiega szeroki chodniki wzdłuż ul. Dworcowej z kilkoma miejscami postojowymi (na chodniku). Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – pełny. Dostępne miejsca postojowe znajdują się na ul. Sybiraków i parkingach zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy.
 
Spółka informuje, że do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i budowli jakie przysługuje Impexmetal S.A. do przedmiotowej nieruchomości wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej.

Szczegółowych informacji udziela Pan Jarosław Czerniak,
tel. 63/247-48-44, kom.695/107-227
e-mail: j-czerniak@aluminium-konin.com.pl;

 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting