Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujJan Woźniak


Jan Woźniak

 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju

 

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jan Woźniak nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Mechaniczno-Technologicznego.
 

Przebieg kariery zawodowej

 
 • 2014 - do chwili obecnej: Członek Zarządu Impexmetal S.A., Dyrektor Zarządzający Aluminium Konin.
 • 2011 - do chwili obecnej: Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Walcowni Metali Dziedzice S.A.
 • 2006 - 2011 Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, następnie Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający ZM Silesia S.A.
 • 2002: Dyrektor Operacyjny Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A.
 • 1997 - 2000: Członek Zarządu, następnie Prezes Zarządu ZM "Skawina" S.A.
 • 1973 - 1998: Huta Aluminium Konin (następnie Impexmetal S.A.)
 • Wydział Walcowni i Elektrolizy - nadzór produkcyjny,
 • Pion handlowy - kierownik działu eksportu, dyrektor ds. handlowych
 • Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu w latach 1991-1998 oraz 2003-2005.


Dodatkowe istotne funkcje pełnione 

 
 • Członek Rady Nadzorczej Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. w likwidacji.
 • Członek Rady Nadzorczej Baterpol S.A.
 • Członek Rady Nadzorczej KREZUS S.A.
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting