Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujHutmen SA


 

HUTMEN S.A.
ul. Jagiellońska 76
03-301 Warszawa
www.hutmen.pl

Adres do korespondencji i doręczeń:
ul. Grabiszyńska 241
53 - 234 Wrocław
tel: (71) 33 48 300
fax: (71) 33 90 347
biuro.spolki@hutmen.pl

© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting