*
polski english ue
MENU
rotator1_18

drukujHutmen SA


 

HUTMEN S.A.
ul. Grabiszyńska 241
53 - 234 Wrocław
www.hutmen.pl


tel: (71) 33 48 300
fax: (71) 33 90 347
biuro.spolki@hutmen.pl

 
© COPYRIGHT 2018 Gränges Konin S.A.

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 90 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting