Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
polski english
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujHutmen S.A.

Producent


Hutmen S.A.
http://www.hutmen.com.pl/pl/en_iso/certyfikaty/

Certyfikaty

 • Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg
  EN ISO 9001:2008
  EN ISO 14001:2004
 • Certyfikat Zgodności WE
 • Deklaracja Zgodności WE
 • Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat niemieckiego stowarzyszenia jakościowego DVGW na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat niemieckiego stowarzyszenia jakościowego RAL na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat czeski na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat Sanitarno-Epidemiologiczny Rosji na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat Sanitarno-Epidemiologiczny Ukrainy na produkcję miedzianych rur instalacyjnych
 • Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości. Producenta materiału wg dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych i AD-Merkblatt W0 / TRD 100
© COPYRIGHT 2015 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, 
Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.
Fundusze europejskie Samorząd Województwa Wielkopolskiego Unia Europejska
Realizacja: WR Consulting